Bemoeizorg

24 UUR PER DAG, 7 DAGEN PER WEEK

Wie zijn wij?

Team Bemoeizorg

Team Bemoeizorg richt zich op burgers die het contact met de hulpverlening zijn kwijtgeraakt, of niet hebben kunnen vinden. Er zijn meestal structurele problemen op verschillende levensgebieden en de problemen zijn complex. Denk hierbij aan psychiatrie, lichamelijke, psychosociale en/of verslavingsproblemen, verstandelijke beperking, maar ook aan ernstige vervuiling en/of schulden.

Het zijn mensen die sociaal kwetsbaar zijn en zorg nodig hebben, maar deze zorg ernstig mijden. Vaak is er ook sprake van overlast of een gevaarlijke situatie voor hun omgeving of henzelf. Het kan ook gaan om mensen die zich juist terugtrekken. Het ontbreekt hen doorgaans aan sociale contacten en (familiaire) verbanden zijn verbroken of verstoord.

Doel

Het doel van Bemoeizorg

Het ongevraagd bieden en organiseren van zorg en ondersteuning aan zorgwekkende zorgmijders en deze (indien nodig) toeleiden richting de reguliere zorg.

 • Een nuttige bijdrage leveren aan het reguleren en terugdringen van overlastgevend gedrag in de directe omgeving.
 • De doelgroep van team Bemoeizorg bestaat uit burgers van 18 jaar en ouder die in de regio Brabant noord oost verblijven in een zorgwekkende situatie verkeren en daarbij geen hulp zoeken of willen.

  Denk hierbij aan:
  • Verslavingsproblematiek zoals drugs-, medicatie,-alcoholmisbruik en of game verslaving
  • Verstandelijke beperking
  • Dakloosheid of dreigende uithuiszetting
  • Grove verwaarlozing of vervuiling
  • Ernstige vereenzaming
  • Een gevaar zijn voor zichzelf of hun omgeving
  • Zorgen voor overlast en/of onrust of ongemak

Hoe werken wij?

Team Bemoeizorg Brabant Noord-Oost biedt gevraagd en ongevraagd hulp. Actief outreachend, dat wil zeggen: we gaan er op uit. We zoeken cliënten op in hun eigen woon- en leefomgeving. Dit maakt de situatie vaak letterlijk inzichtelijk. Soms volstaat een korte interventie, doch meestal is het nodig om te investeren in een langdurig contact waarin vertrouwen een belangrijke rol speelt.

We begeleiden de cliënt naar passende hulpverlening en werken samen met vele netwerkpartners met wie wij snel kunnen schakelen. Indien nodig kan een psychiater ter consultatie betrokken worden.

In onze werkwijze zijn wij vasthoudend en doortastend. Pas op het moment dat wij zeker weten dat de cliënt op de juiste plaats terechtgekomen is en daar ook daadwerkelijk is aangehaakt, ronden we het contact af.

Ervaringsverhalen

'Ze hebben mij bij elke stap ondersteund'

“Ik had eigenlijk pas het gevoel dat bemoeizorg echt anders was, na een aantal gesprekken met hen gehad te hebben. Ik had het gevoel dat ze niet weg wilden. Het leek wel alsof ze er plezier in hadden om rond te hangen in mijn leven. In gesprekken met hen had ik het idee dat ik rustig kon praten, dat het geen ondervraging was en dat ik de tijd kreeg om mijn verhaal kwijt te kunnen. Ze hebben mij bij elke stap ondersteund. Bij het aanvragen van een uitkering en het aanvragen van een indicatie voor ambulante begeleiding. Toen gingen dingen wel een stuk beter in mijn leven, een stuk luchtiger.” – Cliënt

'Leven inrichten zoals ik zelf wil'

“Ik heb een enig leven, als ik mijn leven in kan richten zoals ik zelf wil. Ik geloof niet dat er een andere hulpverlener bestaat die op deze manier hulp verleent.” – Cliënt

 

'Ze hebben mij bij elke stap ondersteund'

 

Een cliënt

Melding maken

Het aanmelden van een casus kan telefonisch via het meld & adviespunt zorg en overlast 085-0203451

Zowel particulieren (familie/mensen uit de directe omgeving) als professionals kunnen personen in een zorgwekkende situatie bij ons melden.

Uw melding wordt altijd besproken in onze teamvergadering die plaatsvindt op de dinsdagochtend. Daarna nemen we contact met u op.

Meld- en Adviespunt Zorg en Overlast Noord-Oost Brabant