Meer weten over Meldpunt Brabant Noord-Oost??

Sinds 1 januari 2020 geldt de Wet Verplichte ggz (Wvggz). Iedere burger kan een melding doen wanneer hij denkt dat iemand met psychische problemen mogelijk een gevaar vormt voor zichzelf of een ander. Ook deze melding kunt u doen bij Meldpunt BNO.
Meer weten? Lees meer over de nieuwe Wet Verplichte GGZ.

Of vul dit formulier in:

Meld- en Adviespunt Zorg en Overlast Noord-Oost Brabant